ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego,
Wydział Teologiczny UKSW
ul. Dewajtis 5, 01 - 815 Warszawa
e- mail: skorowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie socjologii, teologii, Katolickiej Nauki Społecznej, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Prowadzone badania naukowe

Wybrane publikacje naukowe:

  • Misja Kościoła i migracje człowieka;
  • Polskie przemiany w perspektywie społeczno- politycznej;
  • Aksjologiczne wyzwania współczesności;
  • Wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej. Studium z Katolickiej Nauki Społecznej;
  • O potrzebie edukacji patriotycznej;
  • Wokół problematyki praw człowieka;
  • Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu;
  • Wokół początku życia i śmierci człowieka. Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro i eutanazji;
  • Chrześcijańska interpretacja praw człowieka.

Współpraca

Caritas, Radio Maryja

Oferta dla biznesu

Ekspertyzy w zakresie migracji ludności, badania nt. relacji społeczno- politycznych, wspólnot kościelnych