prof. UKSW dr hab. Marek Wolf

prof. UKSW, dr hab. Marek Wolf

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Maximum
01-938 Warszawa
e- mail: m.wolf@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie supersymetrii, strun oraz liczb pierwszych. Fizyk na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW.

Prowadzone badania naukowe

Struny, supersymetria, kwantyzacja stochastyczna, teoria pola kwantowego, fraktale (szczególnie automaty komórkowe, agregacja z organiczoną dyfuzją, procesy wzrostu fraktali, multifraktalność, samoorganizowana krytyczność, rozkład liczb pierwszych, chaos kwantowy).

Osiągnięcia

  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla mgr inż. praca dyplomowa,
  • Nagroda im. M. Smoluchowskiego Polskiej Akademii Nauk za dobre studia,
  • Nagroda Ministra Edukacji za pracę doktorską, 
  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizacje

Członek rady redakcyjnej metod obliczeniowych w nauce i technologii