dr Michał Klimaszewski

dr Michał Klimaszewski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administraci UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa
tel. 22 569 96 50
e- mail: michal.klimaszewski@adwokatura.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Adwokat, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Prowadzone badania naukowe

 • Aksjologia administracji publicznej;
 • Służba cywilna;
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
 • Ocena konstytucyjności prawa;
 • Kontrola administracji publicznej;
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów;
 • Zagadnienia szkolnictwa wyższego i finansowania nauki.

Oferta dla biznesu

Projekty aktów prawnych, rozwiązania prawne zapewniające osiągnięcie założonego celu biznesowego, opinie prawne, obsługa prawna, doradztwo w zakresie tworzenia polityk biznesowych.

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca akademicki, b. pracownik Najwyższej Izby Kontroli.

Organizacje

 • Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki PKN Orlen, członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym;
 • członek Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów;
 • członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji;
 • zastępca Rzecznika Dyscypliny Izby Adwokackiej w Warszawie.