prof. dr hab. Marek Kornat

prof. dr hab. Marek Kornat

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, pokój 1705A
tel. 22 56 99 635
e- mail: m.kornat@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW; kierownik Zakładu Historii XX Wieku oraz kierownik Pracowni Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych PAN.

Prowadzone badania naukowe

historia najnowsza, dyplomacja II Rzeczypospolitej oraz polska myśl polityczna XIX i XX wieku, sowietologia.

Osiągnięcia

 • Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Ślady Pamięci” za książkę Polska szkoła sowietologiczna;
 • Nagroda Klio II stopnia za książkę Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow;
 • Nagroda im. Jerzego Giedroycia przyznana przez Senat UMCS za książkę Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja (t. 1–2);
 • Międzynarodowa „Nagroda Wyszehradzka” przyznana przez cztery Akademie Nauk: polską, czeską, słowacką i węgierską za całokształt dorobku naukowego;
 • Nagroda honorowa im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka nadana przez Wydział Historyczny UJ za edycję Listów Jerzego Giedroycia i Czesława Miłosza;
 • Najlepsza publikacja o historii polskiej dyplomacji (Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka) przyznana w 2012 przez Radę Naukowa ds. Historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych;
 • Medal im. Tadeusza Manteuffla przyznany przez Instytut Historii PAN;
 • Srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • Nagroda Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zasługi na rzecz działalności we wzmacnianiu pozycji Polski za granicą.

Organizacje

 • członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN;
 • członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN;
 • członek Rady Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie;
 • członek Komisji ds. Publikacji Polskich Dokumentów Dyplomatycznych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz polski przedstawiciel w Radzie Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność;
 • członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności;
 • współprzewodniczący Polsko-Rumuńskiej Komisji Wspólnej Historyków;
 • członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
 • członek rad naukowych m.in. kwartalnika „Dzieje Najnowsze”, „Pro Fide, Lege et Rege”, „Nowa Europa Wschodnia”;
 • członek międzynarodowej korporacji naukowej Academia Europea/European Academy  w Londynie.