dr Marta Luty- Michalak

dr Marta Luty- Michalak

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Społeczno- Ekonomiczny UKSW
Instytut Nauk Socjologicznych
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa; budynek 23, pok. 228
tel.: +48 22 569 68 28
e- mail: m.luty-michalak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Socjolog, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Prowadzone badania naukowe

 • Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństw;
 • Aktywne starzenie się;
 • Polityka senioralna;
 • Aktywność kobiet na rynku pracy;
 • Kobieta w przestrzeni publicznej.

Współpraca

Ekspert LAB60+

Oferta dla biznesu

Działalność ekspercka w zakresie projektowania wieloprofilowej oferty dla osób starszych, analizy rynku pracy pod kątem osób 60+, ekspertyzy z zakresu polityki senioralnej.

Organizacje

Członkini:

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne;
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne;
 • Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW Zespół ds. Dobrych Praktyk UKSW.

Wybrane publikacje

 • Women Between the Public and Private Spheres of Life -  M. Luty-Michalak, O. Kotowska-Wójcik, WWS 2019;
 • Kobieta w przestrzeni publicznej – red. M. Luty-Michalak, WWS 2018; 
 • Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju – red. M. Luty-Michalak, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017;
 • Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce - Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS), tom 14 nr 1 (2016).