prof. UKSW dr hab. Marek Grochowski

prof. UKSW dr hab. Marek Grochowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113
e- mail: m.grochowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie geometrii sublorentzowskiej i subriemannowskiej.

Prowadzone badania naukowe

  • Niezmienniki różniczkowe struktur subriemannowskich i sublorentzowskich na rozmaitościach, w szczególności na rozmaitościach kontaktowych;
  • Niezmienniki różniczkowe podrozmaitości rozmaitości subriemannowskich;
  • Przyczytonowość a struktura konforemna na rozmaitościach sublorentzowskich.

Wybrane publikacje:

  • M. Grochowski, Local Controllability Around Closed Orbits, Bul. Pol. Acad. Sci. Math. Vol. 62, No. 1, 2014;
  • M. Grochowski, S. Medvedev, B. Warhurst, 3-dimensional left-invariant sub-Lorentzian contact structures, Differential Geometry and its Applications 49 (2016) 142–166;
  • M. Grochowski, W. Kryński, On Contact sub-pseudo-Riemannian isometries, ESAIM: COCV, 23 4 (2017) 1751-1765;
  • M. Grochowski, B. Warhurst, Isometries of sub-Riemannian metrics supported on Martinet type distributions, Journal of Lie Theory 28 (2018), No. 3, 767—780.

Współpraca

Współpraca z zagraniczynymi naukowcami - matematykami z Francji, Norwegii, Włoch i Australii.

Doświadczenie zawodowe

Adiunkt, a później profesor na UKSW. Pięć semestrów na stanowisku badawczym w Instytucie Matematycznym PAN. Krótkie pobyty na uniwersytetach we Francji, Norwegii i Szwecji.