prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska- Jądrzyk

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska- Jądrzyk

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
e- mail: brygida.pawlowska@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Prowadzone badania naukowe

Poetyka i semiotyka tekstów kultury współczesnej (zwłaszcza literatury, filmu, reklamy).

Współpraca

  • Czasopismo naukowe „Załącznik Kulturoznawczy”;
  • Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych  (Wydział Polonistyki UW);
  • Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (IBL PAN).

Oferta dla biznesu

Analiza tekstów kultury współczesnej pod kątem poetyckim i semiotycznym.