dr Dominik Kurzydłowski

dr Dominik Kurzydłowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 122
01-938 Warszawa
d.kurzydlowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie badań fizykochemicznych materii skondensowanej oraz modelowania ab initio właściwości ciał stałych.

Prowadzone badania naukowe

Modelowanie właściwości ciał stałych, analiza powierzchni, analiza fazowa, przewidywanie struktury krystalicznej związków.

Współpraca

  • Materials Engineers Group Sp. z o.o.;
  • Centre for New Technologies, University of Warsaw.

Oferta dla biznesu

  • Badania składu fazowego powierzchni;
  • Przewidywanie właściwości i stabilności ciał stałych.

Doświadczenie zawodowe

2014 Adiunkt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2013 - 2017 Asystent naukowy w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
2013 - 2014 Staż podoktorski (1,5 roku) w grupie dr. Mikhaila Eremetsa w Max-Planck-Institut für Chemie
2010 Staż naukowy (2 miesiące) w Cornell University w grupie noblisty, prof. Roalda Hoffmanna
2007 - 2008 Staże naukowe (w sumie 2 miesiące) w Geophysical Laboratory of the Carnegie Institution of Washington, praca pod kierownictwem dr. Viktora Struzhkina