Dr Magdalena Markocka

dr Magdalena Markocka

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

m.markocka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW, kierownik kierunku socjologia.

Prowadzone badania naukowe

Podmiotowość społeczności lokalnej, idea samorządności

Współpraca

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Oferta dla biznesu

Socjologia zarzadzania, badania socjologiczne

Organizacje

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego