dr Magdalena Butkiewicz

dr Magdalena Butkiewicz

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Teologiczny UKSW
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
ul. Dewajtis 5, 01 – 815 Warszawa
e- mail: m.butkiewicz@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Autorka artykułów o tematyce historycznej, w których analizuje relacje społeczno-polityczne, zachodzące w największych mocarstwach świata starożytnego.

Prowadzone badania naukowe

Badania naukowe koncentrują się w obszarze historii powszechnej, historii mediów, public relations oraz nowych mediów i technologii.

Współpraca

  • Polska Akademia Nauk
  • Instytut Badań Literackich

Oferta dla biznesu

Analiza przekazu medialnego.

Doświadczenie zawodowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2015;
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Podyplomowe Studia Edytorskie; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej, podyplomowe studia Filologia Polska w praktyce.