prof. dr hab. Kinga Suwińska

prof. dr hab. Kinga Suwińska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW
Instytut Chemii
ul. Wóycickiego 1/3, 01 – 938, bud. 21
e- mail: k.suwinska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Profesor zwyczajny w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista w dziedzinie chemii fizycznej oraz chemii supramolekularnej.

Prowadzone badania naukowe

Kierownik projektu: Inżynieria kompleksów supramolekularnych tworzonych przez makrocykliczne receptory z substratami o znaczeniu biologicznym.

Promotor prac:

  • Samoorganizacja wybranych amfifilowych kaliks[4]arenów i kaliks[6]arenów w ciele stałym - badania metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w monokryształach;
  • Samoorganizacja para-sulfonowanych kaliks[n]arenów i wybranych amin aromatycznych w kryształach heteromolekularnych: badania strukturalne;
  • Struktury krystaliczne kompleksów rozpuszczalnych w wodzie kaliksarenów z cząsteczkami o znaczeniu biologicznym.

Współpraca

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Oferta dla biznesu

  • Analizy chemiczne
  • Badania z zakresu chemii organicznej