dr Joanna Wróblewska- Skrzek

dr Joanna Wróblewska- Skrzek

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Instytut Socjologii
ul. Wóycickiego 1/3, 01 – 938, bud. 23
e- mail: j.wroblewska-skrzek@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt w Instytucie Socjologii Wydziału Społeczno- Ekonomicznego UKSW w Warszawie. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wartości życia małżeńsko-rodzinnego, czy relacji partnerskich.

Prowadzone badania naukowe

Badania naukowe koncentrują się w obszarze wartości życia małżeńsko-rodzinnego, relacji partnerskich oraz kulturowego aspektu emigracji. Specjalizuje się także w zakresie analizy badań ilościowych z wykorzystaniem pakietu SPSS.

Oferta dla biznesu

Analiza danych z wykorzystaniem systemu SPSS.