Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński

ks. prof. dr hab. Józef Wroceński

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

j.wrocenski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Profesor nauk prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zajmuje się wewnętrzną strukturą Kościoła i jego relacjami z państwem.

Prowadzone badania naukowe

W swoich badaniach zajmuje się wewnętrzną strukturą Kościoła i jego relacjami z państwem. Jest autorem licznych publikacji naukowych, wypromował kilkudziesięciu magistrów i kilku doktorów. Od początku swojej pracy dydaktyczno-naukowej na Wydziale Prawa Kanonicznego zaangażowany jest w prace redakcji wydziałowego kwartalnika Prawo Kanoniczne jako sekretarz a obecnie zastępca redaktora naczelnego. Jest także członkiem kilku rad naukowych periodyków kościelnych.

Od przeszło 25 lat jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Pełnił wiele funkcji w Zgromadzeniu Księży Sercanów, m.in. był radnym prowincjalnym. Obecnie jest członkiem Komisji Prawniczej przy Przełożonym Generalnym w Rzymie. Jego zaangażowania wiążą się również z udziałem w pracach Konferencji Episkopatu Polski, m.in. pełniąc funkcję konsultanta sekretarza generalnego a obecnie konsultora Rady Naukowej tejże Konferencji. W 2019 r. otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę.