Prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz

dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UKSW

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

i.lipowicz@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2000–2004 ambasador RP w Austrii, w latach 2010–2015 rzecznik praw obywatelskich.

Prowadzone badania naukowe

Samorząd terytorialny, wewnętrzna administracja państwowa

Współpraca

  • Komitet Nauk Prawnych PAN;
  • Rada Naukowa Republiki Austrii;
  • Rady Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych – UNU;
  • NIK;
  • fundacja Caritas;
  • Fundacji Służby Rzeczpospolitej
  • Fundacja Uniwersytetu Viadrina.

Oferta dla biznesu

Wykładnia prawa administracyjnego i publicznego, ochrona danych osobowych

Doświadczenie zawodowe

2008 - 2010 Członkostwo w komitetach i radach naukowych: Komitet Nauk Prawnych PAN
2008 - 2010 Rada Naukowa Republiki Austrii
Societas Iuris Publici Europaei (SIPE)
od 2016 Rady Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych – UNU

Funkcje publiczne:

1991 - 2000 Poseł na Sejm RP
2000 - 2004 Ambasador RP w Republice Austrii
2006 - 2008 Pełnomocnik ministra MSZ ds. stosunków polsko – niemieckich
2008 - 2010 Dyrektor w Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej
2005 - 2010 Członek Kolegium NIK
2010 - 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich
2016 Członek rady fundacji Caritas
2016 Członek rady Fundacji Służby Rzeczpospolitej
2016 - 2017 Członek Rady Fundacji Uniwersytetu Viadrina