prof. dr hab. Mirosław Granat

prof. dr hab. Mirosław Granat

rozpocznij współpracę
Kontakt

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW
Katedra Prawa Konstytucyjnego
ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa, budynek 17 (pok. 1745)
e- mail: m.granat@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Prowadzone badania naukowe

Zasady konstytucji, teoria konstytucjonalizmu, sądownictwo konstytucyjne. 

Współpraca

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego
 • Association  Française de  Droit  Constitutionnel
 • The United Kingdom Constitutional  Law Association (UKCLA)
 • The International  Society  of Public Law

Oferta dla biznesu

Wykładnia prawa konstytucyjnego.

Doświadczenie zawodowe

 • 27 kwietnia  2007 r. wybrany  przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i urząd ten sprawował do 27 kwietnia 2016 r;
 • W latach 1998 -2007 był pracownikiem Kancelarii Sejmu (główny specjalista ds. legislacji);
 • Od lutego do kwietnia 2007 r.  był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów;
 • W latach 1999 -2001, był członkiem Rady Naukowej przy Arcybiskupie Lubelskim  ks. J. Życińskim.Od 2004 do 2007 r. wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Rady Radców Prawnych w Lublinie;
 • W latach 1996-1998 był pracownikiem Biura Trybunału Konstytucyjnego (radca orzecznictwa);
 • W latach 1996-1997 był członkiem Zespołu ds. Konstytucji przy Episkopacie Polski;
 • W latach 1993-2007 współpracował jako wykładowca z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie;
 • W latach 1993-1996 współpracował z Kancelarią Senatu (ekspert ds. legislacji).