dr Katarzyna Martowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

k.martowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych Instytutu Psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Prowadzone badania naukowe

Geneza, struktura, funkcje, uwarunkowania, korelaty, pomiar i diagnoza inteligencji płynnej, skrystalizowanej, emocjonalnej, społecznej oraz kompetencji emocjonalno-społecznych; dyspozycje instrumentalne i motywacyjne a efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych i jej koszty.

Współpraca

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Oferta dla biznesu

  • Opracowanie kompetencji społecznych
  • Badanie kosztów efektywności funkcjonowania w sytuacjach społecznych

Doświadczenie zawodowe

od 2011 asystent, a następnie adiunkt (Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych - Instytut Psychologii UKSW)
2009 współpracownik/starszy specjalista ds. testów (Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
2007 - 2011 Ekspert Boloński - akt powołania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2006 - 2013 nauczyciel akademicki - prowadzenie ćwiczeń z psychologii ogólnej, psychologii wychowawczej, psychologii różnic indywidualnych, diagnozy psychologicznej, psychometrii, wykładów z psychologii ogólnej, szkolnej, dla nauczycieli (UKSW, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
2001 - 2006 referent, a następnie specjalista ds. zarządzania jakością kształcenia (UKSW)

Organizacje

Polskie Towarzystwo Psychologiczne