dr Marcin Klimski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
m.klimski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej.

Prowadzone badania naukowe

Rozprawa doktorska: Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej

Współpraca

  • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
  • Komisja Bioetyczna przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Karola Kaczkowskiego

Oferta dla biznesu

Badania nad edukacją globalną, implementacją etyki środowiskowej do praktyki społecznej

Organizacje

  • członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
  • członek Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Karola Kaczkowskiego