prof. zw. dr hab. Janusz Uchmański

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
j.uchmanski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie zastosowania matematyki w dziedzinach biologicznych; modelowania osobniczego, procesów ekologicznych i ewolucyjnych.

Prowadzone badania naukowe

 • Wpływ zróżnicowania osobniczego na dynamikę populacji;
 • Dynamika liczebności populacji drzew – model osobniczy;
 • Wpływ drapieżnika na strategie życiowe ofiary – wzrost, podział i regeneracja wodnego skąposzczeta;
 • Różnorodności biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja;
 • Znaczenie interakcji międzygatunkowych w inwazji niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora DC na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Współpraca

 • Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk;
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Osiągnięcia

 • 1986 – nagroda zespołowa Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska za pracę: Opracowanie metody prognozowania zmian jakości wody;
 • 1988 – nagroda naukowo-organizacyjną Sekretarza Naukowego PAN za uruchomienie sieci komputerowej w Wydziale Nauk Biologicznych PAN przeznaczonej do prac wydawniczych.

Oferta dla biznesu

 • zastosowanie matematyki w dziedzinach biologicznych;
 • badania nad zmiennością osobniczą i ekologicznymi oddziaływaniami między osobnikami;
 • modelowanie matematyczne, osobnicze.

Doświadczenie zawodowe

1976 - 1978 słuchacz Studium Doktoranckiego przy Instytucie Ekologii PAN
1978 - 1982 adiunkt w Zakładzie Bioenergetyki Ekologicznej Instytutu Ekologii PAN
1982 - 1986 kierownik Pracowni Modelowania Matematycznego i Statystyki w Zakładzie Ekologii Ogólnej Instytutu Ekologii PAN
1987 - 1991 docent w Instytucie Paleobiologii PAN
1992 - 1995 docent w Zakładzie Bioenergetyki Ekologicznej Instytutu Ekologii PAN
1995 - 2001 kierownik Samodzielnej Pracowni Modelowania Matematycznego w Instytucie Ekologii PAN
2001 - 2002 kierownik Zakładu Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej w Instytucie Ekologii PAN
06.2002 - 09.2002 p. o. dyrektora Instytutu Ekologii PAN
10.2002 - 05.2012 dyrektor Centrum Badań Ekologicznych PAN
1997 - 2007 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
2000 - 2011 Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Podlaskiej w Siedlcach
od 10.2007 Instytut Ekologii i Bioetyki, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Organizacje

 • Członek Komitetu Ekologii PAN przez wiele kadencji;
 • Zastępca przewodniczącego Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN;
 • Członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych IUBS w latach 1994-1997 i 2001-2004;
 • Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Współpracy z IUBS;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2015 roku;
 • Członek rad redakcyjnych w różnych kadencjach: Annales Zologici Fennici, Polish Journal of Ecology, Pouplatano Dynamics, Acta Scientiarum Polonorum, Electrtonic Journal of Polish Agricultural Universitites, Wiadomości Ekologicznych.