dr Jan Sandner

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
j.sandner@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie agrotechniki, technik informatycznych, oceny i waloryzacji zasobów środowiska przyrodniczego.

Prowadzone badania naukowe

 • Wykorzystanie technik informatycznych do tworzenia modeli ocen oddziaływania na środowisko;
 • Cyfrowe techniki ocen stanu degradacji środowiska;
 • Rola systemów IT w szeroko rozumianym procesie monitoringu środowiska;
 • Projekt laboratorium przyrodniczego dla IEiB UKSW (geologiczno-hydrologicznego i GIS).

Osiągnięcia

 • Projekt magazynu EkoForum (platformy konsultingowej, wspierającej zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego);
 • Model ThinktankEkoForum (Platformy kształtującej postawy proekologiczne oraz wskazującej kierunki zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego na obszarach gminnych);
 • Aplikacja i system przedstawiający sposób gromadzenia danych o stanie środowiska atmosferycznego (wdrożenie stacji meteo);
 • Konsultacje eksperckie w zakresie realizacji strategii rozwoju gmin z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania zasobami gminy.

Oferta dla biznesu

 • Konsultacje eksperckie w zakresie realizacji strategii rozwoju gmin z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania zasobami gminy;
 • Projektowanie oraz tworzenie baz danych przestrzennych;
 • Inwentaryzacja przestrzenna danych w zakresie nauk o Ziemi np. odkrywki geologiczne, wybrane elementy składowe środowiska;
 • Tworzenie modeli macierzy elementów środowiska przyrodniczego i ich zmienności holistycznych.