dr Dariusz Bukaciński

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
d.bukacinski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w dziedzinie ekologii behawioralnej, populacyjnej i ochrony ptaków wodnych i błotnych.

Prowadzone badania naukowe

 • Wpływ nasilenia drapieżnictwa i siedliska gniazdowania na zależności między wielkością terytorium, poziomem agresji i sukcesem lęgowym u mewy pospolitej;
 • Krótko- i długoterminowe konsekwencje zwiększonych inwestycji rodzicielskich na etapie składania wysiadywania jaj u mewy pospolitej;
 • Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa oraz zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larusargentatus i mew białogłowych Laruscachinnans w warunkach sympatrycznego występowania;
 • Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Laruscanus);
 • Ochrona awifauny wysp środkowej Wisły;
 • Ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp Środkowej Wisły;
 • Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle;
 • Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców;
 • Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.

Współpraca

 • Uniwersytet w Bonn, Niemcy;
 • Association for Study Animal Behaviour;
 • International Society for Behavioural Ecology;
 • British Ornitological Society;
 • American Ornithologists Union;
 • Cooper Ornithological Society.

Oferta dla biznesu

Badania nad występowaniem, zachowaniami rozrodczymi, rozwojem i ochroną ptaków wodnych i błotnych (mew i rybitw)

Organizacje

 • członek Association for Study Animal Behaviour;
 • członek International Society for Behavioural Ecology;
 • członek British Ornitological Society;
 • członek American Ornithologists Union;
 • członek Cooper Ornithological Society.