Dr Anna Myszka

dr Anna Myszka

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
a.myszka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Ekspert w dziedzinie antropologii biologicznej, m.in. zależności zmian obserwowanych w materiale szkieletowym wywołanych zmianami środowiska.

Prowadzone badania naukowe

  • Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych;
  • rozprawa doktorska: Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu.

Współpraca

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Oferta dla biznesu

Analiza materiału kostnego pod kątem zmian wywoływanych czynnikami środowiskowymi

Organizacje

Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego