Łukasz Subramanian student Psychologii i Biologii, UKSW

student UKSW Łukasz Subramanian

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
lukassubramanian@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

Odpowiada głównie za badania nad temperamentem oraz psychofizjologią. Przeprowadza badania eksperymentalne z zakresu EEG. Interpretuje i uzasadnia wyniki w relacji do osobowości i narcyzmu.

Prowadzone badania naukowe

Prowadzone badania dotyczą głównie relacji pomiędzy zmiennymi psychologicznymi w relacji do zmiennych biologicznych. W tym celu przez badacza został opracowany autorski wzór do pomiaru cechy układu nerwowego przy pomocy EEG, którą wcześniej badacze nazywali ,,Rektywnością układu nerwowego”, cecha ta jest względnie stała w czasie. Przeprowadzone badania wykazały że wskaźnik bardzo dobrze przewiduje poziom Lęku, emocjonalny styl radzenia sobie ze stresem oraz neurotyzmu. Aktualnie głównym tematem badań będzie znalezienie biologicznego podłoża narcyzmu. W tym celu zostały przeprowadzone badania pilotażowe, które potwierdziły związek systemu BIS i BAS ,które według teorii Graya są bezpośrednio powiązane z reaktywnością układu nerwowego i poziomu pobudzenia korowego. W celu eksperymentalnego potwierdzenia tej relacji prowadzone są badania eksperymentalne głównie przy użyciu EEG.

Osiągnięcia

Pomoc przy przygotowaniu projektu HACCAP online (internetowej platfromy stworzonej do szkoleń HACCAP)

Oferta dla biznesu

  • Badania nad roszczeniowością i narcyzmem. Oba zjawiska mają kluczowe znaczenie w relacjach szef-podwładny, stosunku do organizacji, angażowania się w działania pożądane i szkodliwe w miejscu pracy (m.in. domaganie się zapłaty za wykonaną pracę, radzenie sobie z konfliktami z pracy). Wyniki naszych prac są szczególnie przydatne w pracy z zespołami międzynarodowymi.
    Diagnoza poziomu narcyzmu i roszczeniowości.
    Badania ilościowe nakierowane na badanie osobowościowych wyznaczników efektywności pracy, zadowolenia z organizacji, relacji interpersonalnych w miejscu pracy.
  • Badania nad wrażliwością na bodźce (stresowe, lękowe) i wydolnością. Zjawiska te są ważne przy dobrze pracowników. Osoby bardziej reaktywne są również bardziej lękliwe i podatne na stres na poziomie biologicznym. Wykorzystywana przez nas metoda EGG jest całkowicie obiektywna natomiast kwestionariusze do pomiaru lęku są objawowe co pozwala uniknąć ewentualnych nieszczerych odpowiedzi. Badania są krótkie (10 min EEG i 15 min kwestionariusz).
    Oba rodzaje badań dobrze się uzupełniają.

Doświadczenie zawodowe

  • Instytut Analizy Sensorycznej- odpowiedzialny był za przeprowadzanie i analizowanie wyników badań. Ukończył tam kilka projektów neuro-marketingowych dla klientów z branży finansowej i kosmetycznej.
  • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN- odbyte praktyki obejmowały analizę EEG oraz statystyczną w projekcie dotyczącym badań osób chorych na afazję.

Certyfikaty

EEG-biofeedback (I i II stopień),

Badań Poligraficznych (I- stopień; detekcja nieszczerości przy użyciu psychofizjologii)

Organizacje

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych (2016-2017)