Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP

rozpocznij współpracę
Kontakt

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24
e-mail: k.goralczyk@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Misją stacji (SME) jest monitoring zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych dla ludności z terenu Mazowsza zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (stan bioróżnorodności przyrodniczej, ocena jakości wody, gleby i żywności oraz ocena stanu zdrowia wybranych grup społecznych potencjalnie narażonych na czynniki szkodliwe).

Prowadzone badania naukowe

  • Badania dotyczące oszacowania zagrożeń chemicznych w środowisku przyrodniczym na terenie Mazowsza i żywności produkowanej na tym terenie,
  • Badania przesiewowe wybranych grup ludności pod kątem  wykrycia chorób alergicznych, nowotworowych i zaburzeń endokrynnych. 

Oferta dla biznesu

Badania diagnostyczne w zakresie przewidywania zagrożeń mikrobiologicznych.