Olaf Truszczyński

dr Olaf Truszczyński

rozpocznij współpracę
Kontakt

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1447
o.truszczynski@uksw.edu.pl

Współpraca naukowa
dr Zdzisław Kobos
Obszary
Słowa kluczowe

Pułkownik, ekspert psychologii lotniczej.

Prowadzone badania naukowe

Psychologia pilotów w warunkach stresu.

Autor ponad 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych z obszaru psychologii wojskowej, medycyny wojskowej oraz problematyki oddziaływania stanów ekstremalnych, w tym odosobnienia na reakcje psychiczne człowieka. W 2004 roku organizator i przewodniczący Europejskiej Konferencji Psychologii Lotniczej pt. „Safety, Systems and People in Aviation”. W 2011 współorganizator warsztatu z NASA, który odbył się w WIML.

Współpraca

  • NATO
  • Armia Stanów Zjednoczonych
  • NASA

Osiągnięcia

W Wielkiej Brytanii i Szwecji kursy specjalistyczne poświęcone badaniom wypadków i katastrof lotniczych; staż naukowy w bazie lotnictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych ze szkoleniem w zakresie selekcji i kwalifikacji pilotów samolotów wysokomanewrowych.  W latach 2003-2016 dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML).

Oferta dla biznesu

Medycyna lotnicza, psychologia wojskowa

Doświadczenie zawodowe

Kierownik projektu 2011 - O N106 164640. Tytuł grantu: Funkcjonowanie mechanizmów uwagi wzrokowej w warunkach widzenia fotopowego, mezopowego, skotopowego bez wspomagania i z zastosowaniem NVG (Night Vision Goggles).

Organizacje

  • przedstawiciel Polski w Europejskiej Agencji Obrony i Komitecie Naukowym NATO,
  • przewodniczący podkomisji medycznej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego,
  • członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej,
  • European Association for Aviation Psychology i International Military Testing Association.