Laboratorium Mikrobiologii

Laboratorium Mikrobiologii

rozpocznij współpracę
Kontakt

Laboratorium Mikrobiologii
Zakład Ekologii i Ochrony Gleb
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24
e- mail: a.kram@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Tematyka badawcza skupia się na badaniu różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych w środowisku glebowym oraz interakcji pomiędzy mikroorganizmami glebowymi, fauną glebową a rośliną i wpływu tych interakcji na aktywność biologiczną gleby.

Prowadzone badania naukowe

  • Badanie różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych w środowisku naturalnym,
  • Poszukiwanie wysoko wirulentnych szczepów grzybów w stosunku do zwalczanych szkodników i na badaniu interakcji grzyb-owad-środowisko,
  • Genetyczne i biochemiczne uwarunkowania wirulencji grzybów owadobójczych i mechanizmy jej zwiększenia w stosunku do konkretnych gatunków owadów,
  • Biochemiczne uwarunkowania antagonistycznych i synergistycznych interakcji pomiędzy grzybami oraz innymi organizmami glebowymi (wytwarzanie toksyn, enzymów, antybiotyków).

Oferta dla biznesu

Biologiczne metody zwalczania szkodników w uprawach rolnych.