Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej

rozpocznij współpracę
Kontakt

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej
Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24
e- mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Przedmiotem badań realizowanych w Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej jest zmienność cech osobników i ich sukces reprodukcyjny (szczególnie ptactwa wodnego).

Prowadzone badania naukowe

  • Poszukiwanie zależności między kondycją samicy i proporcją płci w lęgach (pierwotną i na krótko przed uzyskaniem lotności) przy różnych bieżących warunkach pokarmowych,
  • Określanie poziomu podobieństwa genetycznego w obrębie pary i jego wpływu na udatność lęgów i obecność zapłodnień poza parą (przygotowanie próbek DNA),
  • Badanie struktury genetycznej populacji mewy siwej (przygotowanie próbek DNA),
  • Wykorzystanie technik molekularnych w badaniach ekologicznych, behawioralnych oraz ochronie ptaków (izolacja DNA, analiza jakościowa i ilościowa, identyfikacja płci techniką PCR).

Współpraca naukowa i badawcza

  • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
  • University of Life Sciences

Oferta dla biznesu

Badania związane z występowaniem wybranych populacji ptactwa