Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby

Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby

rozpocznij współpracę
Kontakt

Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby
Zakład Ekologii i Ochrony Gleby
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24
e- mail: k.makulec@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Badania prowadzone w Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby poruszają problematykę zespołów zwierząt glebowych, ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

Prowadzone badania naukowe

  • badania dotyczące sukcesji pierwotnej zespołów nicieni na wyspie wulkanicznej Surtsey,
  • oddziaływanie dżdżownic na liczebność i strukturę mikro- i mezofauny glebowej,
  • badania nad wpływem naturalnego ocieplenia gleby na różnorodność i strukturę zespołów nicieni,
  • Badania nad wpływem wpływ różnych technik oraz systemów uprawy roli na różnorodność fauny.

Współpraca naukowa i badawcza

Akcja Komisji Europejskiej COST ES1308 ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems

Oferta dla biznesu

  • Analiza związana z wpływem różnych technik oraz systemów uprawy roli na różnorodność fauny
  • Analiza bioróżnorodności biologicznej obszarów zurbanizowanych