Olga Kotowska-Wójcik

dr Olga Kotowska-Wójcik

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Socjologii UKSW
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
o.kotowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Socjolog i matematyk, adiunkt w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. Czynna badaczka i autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych. Bada i innowacyjne rozwiązania pozwalających na łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

Prowadzone badania naukowe

  • badania ilościowe
  • badania jakościowe
  • badania ogólnopolskie
  • badania uczestnictwa w kulturze
  • badania etosów wybranych kategorii zawodowych
  • badania problemów społecznych
  • badania środowiskowe parafii katolickich
  • badania środowisk miejskich i ich specyfiki