Martyna Kawińska

dr Martyna Kawińska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Nauk Socjologicznych UKSW
pokój 015, budynek nr 23
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.kawinska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Badaczka zagadnień z zakresu socjologii rodziny, małżeństwa, polityki rodzinnej państw Unii Europejskiej, teorii starzenia się społeczeństwa, gerontologii społecznej, metod statystycznych i ich implementacji w naukach społecznych.

Działalność naukowa

  • Aktywność edukacyjna seniorów a koncepcja aktywnego starzenia się
  • Benefits for adult education and learning in sustainable development
  • Older People on the Labour Market―Activation and Deactivation
  • Employee Volunteering as an Inspiration for Civic Responsibility
  • Świadomość kulturalna a kultura czasu wolnego
  • Ageing and the silver economy – challenges and opportunities for social policy in Poland