Prof. dr hab. Marek Parchem

prof. dr hab. Marek Parchem

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
mking@op.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista z zakresu biblistyki, Ekspert literatury międzytestamentalnej. Badacz apokryfów Starego Testamentu, specjalista w zakresie gramatyki języka aramejskiego.

Prowadzone badania naukowe

Księga Daniela, przekłady apokryfów Starego Testamentu, obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni, gramatyka języka aramejskiego

Współpraca

W ramach współpracy międzynarodowej: współpraca z zespołem redakcyjnym czasopisma The Old Testament Abstracts (Washington, USA) w formie pisania recenzji i streszczeń polskich publikacji biblijnych, które ukazują się na łamach tego czasopisma, co przyczynia się do promowania dokonań i osiągnięć polskich biblistów na forum międzynarodowym.

Popularyzowanie tematyki biblijnej w formie spotkań i konferencji organizowanych w parafiach Diecezji Pelplińskiej.

Osiągnięcia

  • Publikacje w postaci książek i artykułów naukowych
  • Publikacje w postaci artykułów popularyzujących tematykę biblijną
  • Udział w konferencjach naukowych o wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym
  • Udział w projekcie opracowywania komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych w wydaniu Edycji św. Pawła, Częstochowa (opracowanie komentarza do Księgi Daniela)
  • Udział w pracach translatorskich Biblii Tysiąclecia
  • Upowszechnienie wiedzy na temat Biblii i literatury międzytestamentalnej (Qumran, apokaliptyka, apokryfy Starego Testamentu)

Oferta dla biznesu

  • Możliwość wykonywania prac eksperckich lub konsultacji w dziedzinie apokaliptyki żydowskiej, eschatologii, zwojów z Qumran, biblijnego języka aramejskiego

Doświadczenie zawodowe

od 04.2016 stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Teologicznym UKSW
od 10.2010 stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UKSW
od 12.2010 kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW
10.2005 - 09.2010 stanowisko adiunkta w Katedrze Literatury Międzytestamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW
redaktor naukowy serii „Biblica et Judaica”, Wydawnictwo Bernardinum
przewodniczący Rady naukowej Studiów Pelplińskich
członek Rady naukowej Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich
uczestnictwo w zespołach recenzentów periodyków, m.in. ScriptaBiblica et Orientalia, The BiblicalAnnals, Verbum Vitae,Studia Pelplińskie, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Studia Gdańskie

Organizacje

Członek zwyczajny naukowych stowarzyszeń polskich i zagranicznych:

  • Stowarzyszenia Biblistów Polskich
  • Society of BiblicalLiterature (Atlanta, USA)
  • The Catholic Biblical Association of America (Washington, USA)