Marcin Zarzecki

dr Marcin Zarzecki, z-ca kierownika PPPiW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Socjologii UKSW
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
m.zarzecki@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Socjolog, statystyk, metodolog nauk społecznych i ewaluator. Kierownik Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych.

Doświadczenie zawodowe

  • Absolwent Studium Generale Europa, absolwent studiów w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN (islamologia), absolwent Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie.
  • Staż badawczo - kwerendalny w The Catholic University of America w Waszyngtonie DC.
  • Akredytowany wykładowca SPSS/PASW Statistics. Projektował i koordynował 52 programy badawcze w Polsce i za granicą (strategiczne projekty resortowe oraz projekty celowe, np. na terenie Serbii, Niemiec, Słowenii, Słowacji i Danii). Członek Zarządu Głównego OW Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Central Europe Institute of Social Change.