dr Marta Zuzanna Osuchowska

dr Marta Zuzanna Osuchowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.osuchowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Prawnik i latynoamerykanista, specjalność wolność religijna oraz systemy relacji państwo – Kościół w państwach latynoamerykańskich w ujęciu historycznym i współczesnym.

Prowadzone badania naukowe

Relacje prawno – wyznaniowe w Ameryce Łacińskiej, wolność religijna – jej ochrona i naruszenia.

Współpraca

Uniwersytety narodowe i katolickie w Meksyku, Argentynie, Brazylii, Peru

Oferta dla biznesu

  • Opinie prawne i analizy dotyczące Ameryki Łacińskiej i poszczególnych państw latynoamerykańskich w zakresie obowiązujących przepisów prawnych