mgr Mateusz Jaworski

mgr Mateusz Jaworski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
mateusz12jaworski@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

Doktorant Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zajmuje się badaniami dotyczącymi narcyzmu, Mrocznej Triady, zaufania oraz ryzyka.

Prowadzone badania naukowe

Związek narcyzmu wspólnotowego i sprawczego z zaufaniem. Związek cech Mrocznej Triady ze skłonnością do podejmowania ryzyka.

Współpraca

  • Naukowa – doktorant Instytutu Psychologii UKSW oraz stypendysta w grancie Sonata Bis prof. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej
  • Gospodarcza – właściciel firmy świadczącej doradztwo w zakresie IT oraz statystycznej analizy danych, współpracującej z Danone SA

Oferta dla biznesu

  • Badania nad osobowością, zaufaniem oraz skłonnością do podejmowania ryzyka wśród pracowników korporacyjnych i niekorporacyjnych
  • Statystyczna analiza danych

Doświadczenie zawodowe

od 05.2018 stypendysta w grancie Sonata Bis prof. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej oraz doktorant UKSW
od 12.2017 konsultant IT w firmie Danone SA; analiza danych, doradztwo IT, zarządzanie tożsamością
09.2017 - 07.2018 wykonawca badań nad dyskryminacją studentów obcokrajowców na zlecenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego
10.2015 - 09.2017 Research assistant w grancie NCN prof. Mirosława Kofty (Wydział Psychologii UW)
10.2015 - 12.2015 stażysta w EmployerBrandingInstitute; badania internetowe CAWI, deskresearch, analizy BuzzAudit i Benchmarking

Organizacje

  • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) – juror od maja 2018
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS) – juror od września 2018