Stanisław Dziekoński

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2012-2020. Twórca Collegium Medicum UKSW. Inicjator powstania Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. Ekspert ds. łączenia środowiska przedsiębiorców i naukowców. Jego myśl przewodnia to rozwój innowacyjności w uczelniach wyższych oraz zwiększanie efektywności wdrażania nowych technologii.

Prowadzone badania naukowe

 • „Coach rodzinny - innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - koordynator naukowy w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2015
 • „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” w okresie 09.05.2013 r. - 08.05.2016 r.
 • Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy – kierownik zadania badawczego
 • Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych- nowe standardy kształcenia i opieki” POWR.02.08.00-00-0018/17 -ekspert ds. infrastruktury  i organizacji kształcenia 2017/2018
 • Projekt „ Strategor”. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” POWR.02.05.00-0217/18
 • Projekt BBN- BNWNP-2/19 z 24.04.2019 „Edukacja dzieci i młodzieży w kontekście zmian cywilizacyjnych Europy“ – kierownik projektu

Współpraca

 • Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Niemcy)

Osiągnięcia

 • Inicjator i koordynator budowy studia radiowo-telewizyjnego UKSW.
 • Inicjator i koordynator projektu dla zbudowania Centrum Technologii Informacyjnej. W ramach tego projektu zostały wypracowane rozwiązania w zakresie telemedycyny i powstały dwa mniejsze projekty: e-pacjent i e-gabinet.
 • Dzięki jego wysiłkom zakończyła się inwestycja Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej UKSW.
 • Z jego inicjatywy jest utworzony Wydział Medyczny o kierunku lekarskim.

Oferta dla biznesu

 • Doradztwo w zakresie zarządzania instytucjami w obszarze relacji nauki i biznesu

Doświadczenie zawodowe

 • Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 2012 roku
 • 2018 –do nadal kierownik studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w Kościele”
 • 2016-2020 Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych
 • 2015-2016 Kierownikiem Katedry Pedagogiki kultury i edukacji międzykulturowej na Wydziale Nauk Pedagogicznych
 • 2008-2012 Dziekan Wydziału Teologicznego
 • 2006 -2015 Kierownik Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, Wydział Teologiczny UKSW
 • 2005 – 2008 Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.
 • 2000-2007adiunkt na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Organizacje

 • Członek Rady Programowej Projektu Archiwa Przełomu 1989-1991, powołany przez szefa Kancelarii Senatu oraz Szefa Kancelarii Prezydenta RP
 • Przewodniczący Komisji Nauki i Innowacji Komitetu Olimpijskiego powołany przez Zarząd PKOL
 • Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej powołany przez Ministra Obrony Narodowej, powołany na kadencję 2017-2021
 • Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków powołany przez Ministra Zdrowia, powołany na kadencję 2017-2021
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Członek Polskiego Klubu Biznesu
 • Członek  Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie 
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • Członek Towarzystwa Naukowego św. Franciszka Salezego