profesor Iryna Kurlak

prof. dr hab. Iryna Kurlak

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
i.kurlak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Prowadzone badania naukowe

Patologiczne zjawiska w różnych środowiskach – rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, media, miejsce pracy. Uzależnienia behawioralne.

Współpraca

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Czerkaski Narodowy Uniwersytet imienia Bogdana Chmielnickiego

Osiągnięcia

Publikacje naukowe

Oferta dla biznesu

Współpraca jest możliwa w dziedzinie zwalczania zjawisk patologicznych w środowisku pracy (np. mobbingu)

Doświadczenie zawodowe

od 10.2009 profesor zwyczajny UKSW
09.2005 - 02.2009 profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
10.2002 - 06.2005 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego
09.2003 - 06.2005 kierownik Katedry Socjologii i Pracy Socjalnej, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Lwów, Ukraina

Certyfikaty

 • „Mediapedagogika w pracy socjalnej” (2005)
 • "Profilaktyka przestępczości i uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” (2006)
 • “Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja – pomocą rodzinie” (2007)
 • “Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej” (2008)
 • „Zastosowanie art-terapii w pracy z ludźmi, którzy doświadczyli cierpienia” (2009)
 • „Trauma i powrót do zdrowia”(2009)
 • “Trening umiejętności mediacji-rozwodu” (2010)
 • “Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży” (2011)
 • "Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych” (2012)
 • „Tanatopedagogika, tanatopsychologia i psychologiczne aspekty chorób terminalnych” (2014)
 • „Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej” (2015)

Organizacje

 • Członek Redakcji Naukowej czasopisma „Педагогіка і психологія професійної освіти” (Kijów)
 • Członek Redakcji Naukowej czasopisma „Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” (Lwów)