Dr Monika Maria Małkiewicz

dr Monika Maria Małkiewicz

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Psychologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.malkiewicz@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalistka w zakresie psychologii stresu i radzenia sobie.

Prowadzone badania naukowe

Stres psychologiczny i radzenie sobie z nim. Stres w pracy. Czynnik ludzki w psychologii transportu.

Współpraca

Politechnika Świętokrzyska (PL), NeuroDevice (PL), Dreyev (USA)

Oferta dla biznesu

  • Tworzenie narzędzi do pomiaru stresu psychologicznego oraz radzenia sobie z nim, w szczególności wiążacych się z konkretnym środowiskiem pracy.
  • Diagnoza osobowości oraz innych czynników wpływających na zachowanie człowieka.
  • Ocena sprawności psychomotorycznych jednostki.
  • Rejestracja zachowania jednostki podczas jazdy w symulatorze samochodu osobowego oraz czynników, które mogą na nie wpływać.