Prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Archeologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
uprzemek1@poczta.onet.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Archeologia i historia wczesnego średniowiecza Europy Środkowej i Północnej, początki miast i państw, chrystianizacja, teoria badań archeologicznych, metodyka archeologicznych badań terenowych.

Prowadzone badania naukowe

Wczesne dzieje Europy Środkowej i Północnej

Współpraca

PAN, MNiSW, MKiDN, FNP

Osiągnięcia

Ponad 400 publikacji – w tym 14 książek

Oferta dla biznesu

  • Analizy potencjału dziedzictwa archeologicznego na obszarach przeznaczonych pod inwestycje.

Doświadczenie zawodowe

Kierowanie licznymi grantami, KBN, FNP, NID, NPRH i NCN.