Stanisław Chrobak

dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15,
01-938 Warszawa
s.chrobak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Pedagog, Kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Prowadzone badania naukowe

 • pedagogika ogólna,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • pedagogika o inspiracji chrześcijańskiej,
 • system prewencyjny w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Współpraca

 • 2018 - 2019 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) i Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC):
  Ewaluacja kompetencji humanistycznych kształtowanych na kierunkach pedagogicznych w perspektywie porównawczej.
 • Od 1993 r. współpraca ze szkołami i placówkami wychowawczymi Towarzystwa Salezjańskiego;
  – publikacje z zakresu prowadzonych badań;
  – doprowadzenie do podpisania umowy współpracy WNP i Bursy Salezjańskiej w Warszawie oraz Zespołu Salezjańskich Szkól w Legionowie;

Doświadczenie zawodowe

 • 2008 – 2012 prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW
 • 2003 – 2008 dyrektor Instytutu Pedagogiki im. Św. Jana Bosko, WNH, UKSW
 • 1997 – 2002 dyrektor Bursy Salezjańskiej w Warszawie
  1993 – 1997 z-ca dyrektora i wychowawca w Bursie Salezjańskiej w Warszawie

Certyfikaty

 • 2002 – kurs doskonalenia zawodowego „Akademia Zarządzania Oświatą” – CODN w Warszawie
 • 2001 – nauczyciel dyplomowany
 • 2000 – Studia Podyplomowe w zakresie zarządzanie w oświacie
 • Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (sekretarz Towarzystwa od 2017 r.)
 • Członek Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Organizacje

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism:

 • w redakcji „SEMINARE” – zastępca redaktora naczelnego
 • w radzie programowej serii: „EDUCATIO”
 • w radzie naukowej: „Forum Pedagogiczne”