mgr Radosław Rogoza

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
r.rogoza@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie pomiaru psychologicznego, psychometrii oraz metodologii. Prowadzi badania nad narcyzmem oraz ciemnymi cechami osobowości, kształtowanie się relacji, analizy sieci społecznych.

Prowadzone badania naukowe

Badania nad narcyzmem oraz ciemnymi cechami osobowości, kształtowanie się relacji, analizy sieci społecznych. Psychologia osobowości, społeczna. Psychometria.

Oferta dla biznesu

  • analizy statystyczne

Doświadczenie zawodowe

od 09.2018 Statystyk/ekspert ds. psychometrii w projekcie prof. Jana Cieciucha pt.: “Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar emocjonalno-społeczny” (Projekt numer: POWR.02.10.00-00-9004/17) finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
od 09.2018 Statystyk/ekspert ds. psychometrii w projekcie prof. Jana Cieciucha pt.: “Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy” (Projekt numer: POWR.02.10.00-00-9003/17) finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
od 08.2018 Stypendysta w projekcie SONATA-BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. W stronę kołowego modelu narcyzmu pod kierownictwem prof. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej (Projekt nr 2017/26/E/HS6/00282)
od 07.2018 Ekspert ds. ewaluacji w projekcie “Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny” (Projekt nr: POWR.04.01.00-00-D208/17) finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
od 05.2017 Stypendysta w projekcie OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Kolektywny narcyzm w modelu sprawczym-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje pod kierownictwem prof. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej (Projekt nr 2016/21/B/HS6/01069)
od 12.2016 asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
od 07.2016 Kierownik projektu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości (Projekt nr 2015/19/N/HS6/00685)
09.2015 – 02.2018 Stypendysta w projekcie HARMONIA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym pod kierownictwem prof. Jana Cieciucha (Projekt nr 2014/14/M/HS6/00919)
10.2014 rozpoczęcie studiów doktoranckich z psychologii
06.2014 uzyskanie z wyróżnieniem tytułu zawodowego magistra psychologii