dr hab. Anna Skolimowska

dr hab. Anna Skolimowska

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Politologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
a.skolimowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalizuje się w zagadnieniach: międzynarodowej roli i tożsamości UE w stosunkach międzynarodowych z perspektywy paradygmatu aktora normatywnego oraz podejść konstruktywistycznych.

Prowadzone badania naukowe

Role Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej; percepcja europejskiej tożsamości w świecie, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.

2017

główny wykonawca w projekcie, kierownik merytoryczny w projekcie: „Selected problems of the European Union’s identity in the Internaional Relations”, projekt realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

2016 główny wykonawcza w projekcie, kierownik merytoryczny w projekcie „Rola i tożsamość Europy w stosunkach międzynarodowych. Analiza porównawcza (projekt zespołowy), UmoPBNHiS-1/16 projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, MNiSW
2016 kierownik projektu ‘Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy’ projekt realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, FKA/91.1/2015
2016 kierownik projektu „Europa w stosunkach międzynarodowych”, UmoBMNHiS-18/16 projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, MNiSW
2016 kierownik projektu „Specyfika zwrotu normatywnego w nauce o stosunkach międzynarodowych”, UmoBMNHiS-2/16 projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, MNiSW
2015 kierownik projektu "Normatywna potęga Unii Europejskiej", projekt realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, FKA/91.1/2015
2014 - 2015 kierownik projektu "Teoria normatywna w nauce o stosunkach międzynarodowych", organizacja konferencji, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego
2014 - 2015 wykonawca w projekcie „Co po Milenijnych Celach Rozwoju? Perspektywy międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju po 2015 r.” – konferencja naukowa (umowa nr UmoPBNHiS-61/15)
2013 - 2014 wykonawca w projekcie Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS5/01077; kierownik projektu prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski; kierownik modułu Unia Europejska w poszukiwaniu miejsca na arenie międzynarodowej
2013 - 2014 kierownik projektu – Uwarunkowania normatywnej potęgi Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych po Traktacie z Lizbony, projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2013 - 2014 kierownik projektu Specyfika normatywnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktów międzynarodowych, projekt finansowany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce
2013 - 2014 kierownik projektu - Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2011 kierownik projektu - Analiza potencjału konstruktywizmu w badaniach integracji europejskiej - projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Współpraca

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Collegium Interethnicum, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Polsce, Biuro ds. Europejskich przy Konferencji Episkopatu Polski, Faculty of European Studies Babeş-Bolyai University in Romania

Osiągnięcia

Publikacja książki Perceptions of the European Union’s identity in international relations, Routledge, London-New York 2019, ss. 230

Oferta dla biznesu

Wykonywanie usług eksperckich lub konsultacji w dziedzinach: polityka zewnętrzna Unii Europejskiej, także w odniesieniu do najbliższego sąsiedztwa; kształtowanie polityk zewnętrznych Unii Europejskiej, postrzeganie Unii Europejskich w świecie, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Doświadczenie zawodowe

od 2014

kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Instytut Politologii UKSW

od 2014 prezes Zarządu Fundacji Collegium Interethnicum
od 2012 redaktor „Biuletynu Europejskiego”, Biuro ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski
od 2011 adiunkt w Katedrze Instytucji Europejskich Instytutu Politologii UKSW
2011 ukończenie kursu Profesjonalnej Analizy Prognozowania i Komunikacji, Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
2009 słuchacz International Summer School Seggau
2009 State – Society – Religion: The European Model (organizowany przez Uniwersytet Karola-Franciszka w Graz)

Organizacje

  • 2014 – Prezes Zarządu Fundacji Collegium Interethnicum;
  • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Oddział w Warszawie;
  • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie;
  • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych;
  • Członek European International Studies Association