Monika Lender-Gołębiowska

Monika Lender-Gołębiowska

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Specjalizacja: Teologia Środków Społecznego Przekazu. Głównie film, mediosfera człowieka oraz tematyka kobiecości- badanie obrazu kobiety w filmie.

Prowadzone badania naukowe:

  • projekt NCN: Obraz kobiety w polskich filmach fabularnych z lat 2000-2020 wobec postulatu świętości Jana Pawła II

Współpraca:

  • Praca pod opieką promotora – prof. Grzegorza Łęcickiego

Osiągnięcia:

  • organizacja konferencji naukowych,
  • prowadzenie koła naukowego (prezes),
  • wygłaszanie referatów oraz publikacja artykułów naukowych

Doświadczenie zawodowe

  • Prezes Koła Naukowego Medioznawców Podróżników,
  • wykładowca akademicki,
  • praca w wydawnictwie oraz w mediach (radio, telewizja, prasa)

Organizacje

  • Stowarzyszenie Absolwentów ,,Dzieło”