dr hab. Krzysztof Cebul

rozpocznij współpracę
Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 414
01-938 Warszawa
k.cebul@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Jestem politologiem i socjologiem. W pracy badawczej zajmuję się problematyką organizacji władzy, bezpieczeństwa państwa, procesem integracji europejskiej oraz znaczeniami i funkcjami tekstu/wypowiedzi w rzeczywistości politycznej.

Prowadzone badania naukowe

Analizy dyskursu parlamentarnego oraz analizy programów partii politycznych; Studia nad uwarunkowaniami, organizacją i dysfunkcjami ładu międzynarodowego; Uwarunkowania stabilności systemu demokratycznego; Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo organizacji; Metodologia prowadzenia badań społecznych; w tym metodologia badań nad bezpieczeństwem.

Współpraca

W latach 2004-2008 opracowałem analizy programów partii politycznych i analizy debat parlamentarnych na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

W latach 2011-2013 byłem kierownikiem i wykonawcą grantu Narodowego Centrum Nauki pt. Miejsce Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych Sejmu RP w latach 2004-2010 – jakościowa analiza wystąpień poselskich (projekt badawczy nr N N116 533240).

W 2014 r. uczestniczyłem w projekcie rozwojowym pt. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 3/2012. W ramach tego projektu na zlecenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego przygotowałem metodologię badania „foresight”, opracowałem kwestionariusz oraz wyniki badania.

Oferta dla biznesu

  • Badania społeczne (specjalizacja – badania jakościowe);
  • Organizacja i funkcjonowanie podmiotów publicznych oraz niepublicznych, analizy otoczenia, analizy ryzka.

Doświadczenie zawodowe

Od 1 października 2009 r. pracuję w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2015 r. kieruję w Instytucie Politologii Zakładem Polityki Bezpieczeństwa.

Organizacje

Od 2009 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Warszawie (a także International Political Science Association).