dr Jarosław Piotrowski

dr Jarosław Piotrowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Psychologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
j.piotrowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zajmuję się międzykulturowymi i eksperymentalnymi badaniami nad narcyzmem, duchowością i subiektywnym dobrostanem. Współprowadzi projekty dotyczące roszczeniowości i narcyzmu.

Prowadzone badania naukowe

Współprowadzę/współprowadziłem trzy międzynarodowe projekty badawcze z zakresu psychologii dotyczące roszczeniowości i narcyzmu; prowadzę badania dotyczące związku duchowości z dobrostanem i funkcjonowaniem interpersonalnym.

Współpraca

Współpraca naukowa z licznymi uczelniami zagranicznymi, wśród najważniejszych:

  • University of Mannheim (Niemcy),
  • University of Southampton (UK),
  • University of Georgia (USA),
  • University of Leicester (UK),
  • Czeska Akademia Nauk,
  • Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia),
  • University of Kyoto (Japonia)

Oferta dla biznesu

Roszczeniowość i narcyzm w biznesie. Znaczenie duchowości dla kreatywności i przywództwa transformacyjnego. Badania dotyczące funkcjonowania zespołów międzykulturowych.

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie SWPS i UKSW. Prowadzenie licznych szkoleń z zakresu asertywności, komunikacji i rozwiązywania konfliktów

Certyfikaty

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości