Zespół specjalistów historii sztuki

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Specjaliści w zakresie historii sztuki oraz inwentaryzacji i dokumentacji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej a także Polonii w USA (szczególnie cmentarnego i sakralnego).

Prowadzone badania naukowe

Inwentaryzacja cmentarzy na dawnych Kresach Rzeczpospolitej (Litwa, Ukraina) oraz dokumentacja dziedzictwa kulturowego Polonii w USA, w szczególności sakralnego (Polish cathedrals).

Współpraca

Jednostki administracji terenowej, placówki muzealne

Oferta dla biznesu

Dokumentacja zespołów architektonicznych. Monografie miast i budynków. Inwentaryzacja kolekcji dzieł sztuki. Doradztwo na rynku dzieł sztuki.

Doświadczenie zawodowe

Zespół posiada doświadczenie w pracy w terenie i w archiwum oraz w kierowaniu zespołami dokumentacyjnymi.   

Organizacje

Stowarzyszenie Historyków Sztuki