dr hab., prof. UKSW Anna Kuśmirek

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
a.kusmirek@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista z zakresu biblistyki, szczególnie w dziedzinie filologii biblijnej. Ekspert od przekładów biblijnych, szczególnie starożytnych aramejskich tłumaczeń.

Prowadzone badania naukowe

Tłumaczenia biblijne, języki biblijne: hebrajski, aramejski badania nad egzegezą żydowską

Współpraca naukowa

Konsultacje przekładu Biblii na język białoruski dla sekcji tłumaczeniowej tekstów liturgicznych i oficjalnych dokumentów Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, Mińsk

Kwerendy biblioteczne w École biblique et archéologique française de Jérusalem, Hebrew University, Jerusalem; Pontifical Biblical Institute, Rome; Udział w warsztatach translatorskich organizowanych przez Nida Institute, Rzym luty 2018.

Osiągnięcia

Publikacje w postaci książek i artykułów. Udział we współczesnych przekładach Biblii (Biblia w wydaniu Edycji św. Pawła); Przekład Ekumeniczny. Upowszechnienie wiedzy na temat Biblii i dziedzictwa myśli i religii starożytnego Izraela.

Oferta dla biznesu

Ekspert, konsultant, wykonawca ekspertyz w dziedzinie badań nad Biblią, tłumaczeń z języków biblijnych

Doświadczenie zawodowe

  Redaktor naukowy serii „Biblica et Judaica”, Wydawnictwo Bernardinum
2014-2016 Udział w redakcji naukowej ksiąg prorockich w ramach tłumaczenia Biblii Ekumenicznej, Towarzystwo Biblijne, Warszawa
2014- Kierownik Katedry Filologii Biblijnej, WT UKSW
2001-2014 Adiunkt w Katedrze Filologii Biblijnej, WT UKSW
2000-2001 Asystent w Katedrze Filologii Biblijnej
1996-2002 Sekretarz redakcji Biuletynu „Maqom” w Instytucie Dialogu Katolicko-Judaistycznego, ATK/UKSW
1997-1998 Asystent - stażysta Instytut Orientalistyki Uniwersytet Warszawski

Organizacje

  • Członek Zarządu Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2013-2018;
  • Członek Society of Biblical Literature