dr Ziemowit Cieślik

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
z.cieslik@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Bada konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji i wpływ integracji europejskiej oraz globalizacji na relację jednostka-państwo.

Prowadzone badania naukowe

Moje badania koncentrują się na europeizacji prawa administracyjnego i na kontraktowym wymiarze sprawowania władzy.Interesują mnie normatywne założenia regulacji prawa administracyjnego – konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji i wpływ integracji europejskiej oraz globalizacji na relację, która łączy jednostkę z państwem. Do kwestii szczegółowych, które podejmuję w badaniach, należą: legitymizacja kontraktowej działalności administracji publicznej, prywatyzacja zadań publicznych i jej granice oraz współpraca organów administracyjnych w Unii Europejskiej, w tym problematyka ustrojowa postępowań notyfikacyjnych Komisji Europejskiej.

Współpraca

Biuro Analiz Sejmowych

Oferta dla biznesu

  • postępowania notyfikacyjne;
  • pomoc publiczna;
  • prywatyzacja zadań publicznych;
  • partnerstwo publiczno-prywatne.