dr Mariusz Szyrski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.szyrski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego. Prowadzi badania z zakresu prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii. Wykładowca akademicki.

Prowadzone badania naukowe

 • Prawo administracyjne;
 • Prawo samorządu terytorialnego;
 • Struktury administracji publicznej;
 • Prawo odnawialnych źródeł energii.

Współpraca

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;
 • Związek Powiatów Polskich.

Oferta dla biznesu

 • Opinie prawne, analizy;
 • Wspólne projekty naukowo-badawcze;
 • Przygotowywanie wniosków o granty naukowo-badawcze.

Doświadczenie zawodowe

 • Kierownik zespołu badawczego ds. prawa odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska na UKSW;
 • Adiunkt. Pracownik naukowo-dydaktyczny;
 • Kierownik ogólnopolskiego projektu naukowego – prawo energetyczne i prawo ochrony środowiska w ramach projektu z Narodowego Centrum Nauki.

Certyfikaty

 • Certyfikat ILM5 - Level 5 Leadership and Management wydanyprzez The City and Guilds of London Institute. Zarządzanie w organizacji;
 • Certyfikat Legal English wydanyprzez TFLS – Testing & Foreign Language Services;
 • Kurs Horizon 2020: workshop for European Research Council (ERC) Starting and Consolidator Grants in the humanities and social sciences from Central, Eastern and South-Eastern Europe. Aplikowanie o środki z funduszy unijnych.