dr Maciej Szmigiero

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.szmigiero@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie prawa lotniczego w szczególności regulacji prawnej bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz regulacji dyfuzji innowacji i nowych technologii.

Prowadzone badania naukowe

Administracja wobec nowych technologii, prawne mechanizmy wsparcia innowacyjności gospodarki, elektromobilność.

Współpraca

Stała współpraca z kancelarią prawną Elżanowski Cherka & Wąsowski m.in. w zakresie doradztwa regulacyjnego, rozwoju nowych technologii, innowacyjności procesowej i produktowej, legislacji, zamówień publicznych, pomocy publicznej i postepowań antymonopolowych.

Obsługa licznych klientów będących podmiotami publicznymi, agencjami rządowymi działającymi w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego i innowacyjności, jak i przedsiębiorców z branży venture capital, energetycznej lub przemysłowej, m.in.: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Ventures, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Poczta Polska, Muzeum Historii Polski, Instytut Łączności, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Osiągnięcia

Przeprowadzenie procedury zakupowejnowatorskiego centrum symulacji endoskopowej, doradztwo strategiczne w procesie integracji podmiotów w ramach Grupy PFR, liczne opinie prawne dla podmiotów komercyjnych.

Oferta dla biznesu

Opiniowanie w zakresie prawa administracyjnego, prawa lotniczego, regulacji bezzałogowych statków powietrznych, pomocy publicznej, doradztwo legislacyjne, przygotowywanie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe

Obecnie stała współpraca z Elżanowski Cherka & Wąsowski kancelaria prawna sp.k.

Poprzednio m.in:

  • Zastępca dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Finansów;
  • Przedstawiciel Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Bankowego.

Certyfikaty

Ukończone studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu Eksploatacja i Zarządzanie Portami Lotniczymi