dr Józef Młyński

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Studiów nad Rodziną

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
j.mlynski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, doradca w kryzysach małżeńskich i rodzinnych, doradca społeczny. Specjalista socjologii rodziny, polityki społecznej, pracy socjalnej.

Prowadzone badania naukowe

Badania w zakresie socjologii rodziny i polityki senioralnej.

Współpraca

Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania w Tarnowie

Oferta dla biznesu

 • badania społeczne;
 • ekspertyzy pomocowe;
 • integracja grup zawodowych;
 • kształcenie liderów grup;
 • podnoszenie jakości życia indywidualnego i zespołowego (casework, groupwork).

Doświadczenie zawodowe

 • Organizacja i prowadzenie Międzynarodowych Konferencji Naukowych;
 • Prowadzenia poradnictwa rodzinnego w Polskich Misjach Katolickich;
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie rozwiązywania konfliktów, kryzysów - szczególnie małżeńskich, rodzinnych.

Certyfikaty

Certyfikat TZ 19487 – Poradnictwo przez telefon w TZ "ARKA" w Tarnowie i innych placówkach pomocowych

Organizacje

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – oddział Warszawa;
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne w Warszawie;
 • Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej w Gdańsku;
 • Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania w Tarnowie.