Anna Czajka-Cunico, dr hab. , prof. nadzwyczajny

dr hab., prof. nadzw. Anna Czajka-Cunico

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Badaczka teorii i filozofii kultury, tożsamości kulturowych, wielo- i międzykulturowości, dialogu międzyreligijnego i kulturowego (relacji polsko-włoskich, polsko-niemieckich i żydowskich).

Prowadzone badania naukowe

Kategorie humanistyki integratywnej (obraz, dialog); odmiany dialogiczności; stanowiska filozofii międzykulturowej, przekład kulturowy; polskość w różnorodnych tekstach kultury; poezja jako podstawa wspólnot kulturowych.

Współpraca naukowa

Uniwersytety w Genui, Turynie, Tybindze, Istituto Italiano di Studi Germanici (Rzym), Uniwersytet Warszawski (Instytut Orientalistyczny), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska Akademia Nauk (Instytut Filozofii i Socjologii), Ośrodek „Pogranicze”, Miedzynarodowe Centrum Kultury (Kraków), Narodowe Centrum Kultury.

Osiągnięcia

Podręczniki dla studentów i badaczy:

  • Kultury świata w dialogu, 2012.
  • Wielkie Księgi ludzkości, 2013.
  • Międzykulturowość i filozofia, 2016.

Oferta dla biznesu

Przygotowanie do podejmowania zadań zawodowych na obszarze kultur europejskich i pozaeuropejskich, przygotowanie do podejmowania problemów wielokulturowości w Polsce i za granicą.

Doświadczenie zawodowe

od 2010

członek Rady Nadzorczej Centrum Studiów Kulturowych i Religijnych „Don Antonio Balletto” w Genui, członek Komitetu Naukowego Fundacji ds. Kultury w Genui

2011-2016 wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych
2014-2017 realizacja grantu Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech w wydawnictwie Mimesis (Mediolan)

Organizacje

  • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
  • Wiener Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie, Wiedeń
  • Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie, Kolonia
  • PEN Club Polska
  • Narodowe Centrum Kultury